NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hạ tầng kỹ thuật

Chúng tôi tập trung vào các loại hình công trình như: hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, công trình giao thông, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải.
infrustructure
Các tin khác
Copyright © 2024 MYDA E&C. All rights reserved.